peri bacaları

  • Haziran 16, 2012
  • 5 Mins Read

Kapadokya Nevşehir Otelleri

Şehir Hakkında Genel Bilgiler Nevşehir, Muşkera adlı Ürgüp’e bağlı bir köy iken Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgedeki hakimiyetinden sonra Farsça’da yeni şehir anlamına gelen Nevşehir adını almış

DAHA FAZLA